Kontakt

Adress:

ordf. Kerstin Örbo, 073-8196918
Västra Jämtlands Teaterförening - en del av Riksteatern
Hålland 373
83010 Undersåker

Telefon:
E-post: kerstin.orbo@are.se